مبنا اولین مرکز تخصصی آموزش زبان‌انگلیسی به کودکان و نوجوانان، با مربیان نیتیو و کادری حرفه ای در اصفهان است.

کلاس های مرکز مبنا با رویکردی تعاملی و شاد با استفاده از آخرین تکنیکهای آموزشی و زیر نظر روانشناس کودک برگزار می‌شود. در کلاسهای حضوری مبنا دو مربی مسلط به زبان و با تجربه، به صورت همزمان حضور داشته تا اطمینان حاصل شود که، کودکان همه از توجه لازم برخوردار می‌شوند. دوره های آموزشی کاملا متنوع و جذاب میباشد، فرآیند یادگیری در کلاسها به روش غیر مستقیم و از طریق فعالیتهای حسی و حرکتی در قالب بازی، سرگرمی‌های شاد، مانند آواز، قصه، ورزش، آماده کردن کاردستی، فعالیت علمی و متنوع انجام می‌پذیرد. هدف ما ایجاد فضایی شاد برای بازی کودکان است تا جذابیت این کلاسها آن چنان بچه‌ها را در خود غرق کند که متوجه نشوند چه زمانی زبان را آموخته اند؛ در همین حال بتوانند به صورت طبیعی زبان مقصد را همراه با بقیه مهارتهای مورد نیاز گروه سنیشان، رشد دهند. هدف نهایی ما این است که در روند یادگیری زبان، به کودکان هیچ گونه فشاری وارد نشده و به معنای واقعی انگلیسی را زندگی کنند واز فراگیری لذت ببرند.

ظرفیت مرکز زبان مبنا
۳۰۰ الی ۳۵۰ زبان آموز هر ترم
۱۰۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ زبان اموز هر سال
بیش از ۴۰ هزار زبان آموز از زمان تاسیس تا کنون
۱۰ کلاس بزرگ و یک فضای بازی

۱۸ مربی و دستیار
۳ نیروی اداری
۱ نگهبان
۲ نیروی خدماتی

برگزاری بیش از ۱۰۰ ها ورک شاپ ، ایونت
۴ دوره مدرسه انگلیسی

مرکز زبان مبنا

با تیم مدیریت و پرسنل مبنا بیشتر آشنا شوید

دکتر سمیرا سرشوق

موسس و مدیر عامل ، دکترای زبانشناسی از دانشگاه موناش استرالیا

مریم سرشوق

مدیر اجرایی و آموزشی ، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

مونا امامی پناه

استاد و سوپروایزر آموزشی ، دکترای آموزش زبان انگلیسی

محسن کارشناس

استاد زبان انگلیسی نیتیو آمریکایی

اسماعیل صالحی

استاد زبان انگلیسی نیتیو آمریکایی

آنی غازاریان

استاد زبان انگلیسی

عاطفه اسماعیلی نژاد

استاد زبان انگلیسی

ترلان نوری

استاد زبان انگلیسی

مهتاب برنون

استاد زبان انگلیسی

مهتا مالکی

استاد زبان انگلیسی

مریم علوی

استاد زبان انگلیسی

مریم رئیسی

کمک مربی

ستاره وفایی

کمک مربی

زهرا حسن پور

کمک مربی

مهسا برنون

کمک مربی

پرنیا بهرامی

کمک مربی

حدیث اتحادی

کمک مربی

پردیس بیگی

کمک مربی

پریا عبدی شهشهانی

کمک مربی

زهرا خیام باشی

کمک مربی

زینب خلیلیان

کمک مربی

فرزانه طاهری

امور اداری و دفتری

مهسا توسلی

امور اداری و دفتری